Familjen Graffner


Personliga
hemsidor


Släktträd


Länkar


Insidan

<% If DatePart("h", Time()) >= 18 then Response.Write "Godkväll, " Else If DatePart("h", Time()) >= 12 then Response.Write "Godeftermiddag, " Else If DatePart("h", Time()) >= 9 then Response.Write "Godförmiddag, " Else Response.Write "Godmorgon, " End If End If End If %>