I samband med att internet blev tillgängligt för den vanliga människan, ökade möjligheten för släktforskare världen över att på ett enkelt och snabbt sätt finna nya kontaktytor mellan familjer och släkter. Det är vår förhoppning att med detta bidrag dels erbjuda vår familj en bild av deras ursprung, dels öka möjligheten för andra att finna gemensamma personer och på detta sätt låta trädet växa.

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i kraft. Lagen bygger på EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter (ref. Datainspektionen). Släktträdet, publicerat via denna sida, innehåller därför enbart avlidna personer eller personer som är äldre än 130 år (t.ex. personer där dödsdatum saknas).

Vid sidan av släktträdets struktur erbjuds samtliga i släkten att erhålla en individuell antavla (PDF-fil 30kB). Kontakta otto@graffner.se.

Släktträd (öppnas i nytt fönster)